#metaverse

TR

bu işi bu sefer satacaklar ve tahminimce adım adım hepsi şu şekilde olacak;

-bunun eXistenZ, Matrix, Gamer, … Ready Player One ve Free Guy gibi filmlerle temellerini attılar,

-pandemi nedeniyle insanlar içeride yaşamaya alıştı, uzaktan çalışabileceğini farketti ve milyonlarca insan gerçek işini bırakıp, minimum hayat tarzına geçmeye başladı, çünkü hayallerini kurdukları araba, ev, yaşam tarzı artık imkansız olmaya başladı (https://www.youtube.com/watch?v=aPNjc88is5g)

-teknoloji ve internet bağlantısı artık en basit cihazda bile bulut üzerinde yeterli render’ı alıp aktarabilecek güce ulaştı,

-kripto parabirimi merkezi amerikan kontrolüne geçti,

şimdi burada,

(işsiz+hayalsiz+umutsuz+depresif+gerçeklikten_kopmuş)insan+basit_bir_internet_bağlantısı+kripto’yu bir denkleme koyarsan zaten metaverse’nin oluşması için herşeyi bulmuş oluyorsun.

işsiz insanlara, sırf orada istedikleri karakterleri yaratması için fırsat vereceksin + kripto ile destekleyeceksin, onlar bağımlı hale geldikten sonra da bir bakmışsın çevrende normal bir işte çalışan kimse kalmamış, herkes orada yaşıyor.

blackmirror, matrix gerçek olmuş, dünyanın sonu gelmiş, idiocracy’den beter olmuşuz, wall-e bile halimize ağlar hale gelmiş…

EN

they will sell this business this time and I guess step by step it will all be as follows;

-they laid the groundwork for this with movies like eXistenZ, Matrix, Gamer, … Ready Player One and Free Guy,

-Due to the pandemic, people got used to living indoors, realized that they could work remotely, and millions of people started to quit their real jobs and move to a minimal lifestyle, because the car, house, lifestyle they dreamed of is now impossible (https://www.youtube.com/watch? v=aPNjc88is5g)

-technology and internet connection have now reached the power to receive and transfer renders on the cloud even on the simplest device,

-Centralized American control of cryptocurrency, here right now,

If you put (unemployed+dreamless+desperate+depressed+detached)human+simple_internet_connection+crypto into an equation, you’ve already found everything for the formation of the metaverse.

You will give unemployed people the opportunity to create the characters they want there + support them with crypto, after they become addicted, you see that there is no one around you who works in a normal job, everyone lives there.

blackmirror, the matrix has come true, the world has come to an end, we have become worse than idiocracy, even wall-e cries for us…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: